Skip to content
Chișinău Forum 2023 poster

Setarea narațiunilor dominante și crearea unei noi paradigme


Un fost agent KGB, pe nume Yuri Bezmenov, care a dezertat în SUA în anii 1970, explica în anul 1984 într-un interviu la o televiziune americană că 85% din activitatea serviciilor secrete sovietice era orientată în scopul de a controla percepția realității la nivelul populației.[1] Dar afirmația era (și este) cu siguranță valabilă și pentru serviciile secrete ale tuturor celorlalte mari puteri ale lumii. Și nu este vorba doar de populația unui stat inamic, ci în primul rând este vizată populația din propria țară sau din sfera de influență a acelei mari puteri.

Ca o confirmare în ceea ce privește populația din SUA amintesc declarația din 1981 a fostului director al CIA, William J. Casey, care afirma cu privire la unul dintre programele de Mind Kontrol următoarele: „Vom ști că programul nostru de dezinformare este complet atunci când tot ceea ce crede publicul american este sub control”.[2]

Bezmenov, fostul agent KGB, mai afirma că atunci când subversiunea ideologică (operațiunea psihologică) ajunge într-un stadiu avansat, atunci „expunerea subiecților la adevărata informație nu mai contează absolut deloc. O persoană care a fost spălată pe creier nu mai este capabilă să analizeze informațiile. Faptele nu îi mai spun nimic. Chiar dacă i-am face duș cu informații, cu dovezi autentice, cu documente, poze... va refuza să creadă!”.[3]

Problema operațiunilor psihologice este mult mai importantă decât apare ea la prima vedere. Pentru că adeseori un analist politic, un filosof sau – generic vorbind – un oarecare gânditor bine intenționat se vede în situația că deși „strigă” adevărul semenilor săi pentru a-i trezi din letargia morbidă, pare că aproape nimeni nu îl mai aude. Explicația este aceea că procesul „spălării pe creier” generează un fenomen psihologic numit „disonanță cognitivă” în care un subiect ce a fost „hipnotizat” prin sugestii repetate ce i-au indus/configurat în conștiință o Falsă Realitate, nu mai este capabil să accepte adevăruri elementare și probe cât se poate de evidente.

Ne vedem în situația că în fața tăvălugului globalist de inducere a unei False Realități (în special prin mass-media obedientă) a spune Adevărul nu mai are pentru foarte mulți dintre semenii noștri aproape nici o relevanță. Am văzut aceasta de exemplu în cazul campaniei genocidare de vaccinare „anti-Covid” când în multe țări „civilizate” din Occident procentul de injectare a depășit 70-80% din populație, chiar dacă au existat personalități avizate care au semnalat pericolul imens al așa-zisei „vaccinări”.

La o analiză atentă descoperim că în ultimele decade autoritățile politice și academice aliniate la agenda globalistă au impus enorm de multe alte anomalii flagrante în scopul de a distorsiona o anumită paradigmă socială. În pofida absurdității versiunii oficiale, respectivele narațiuni au ajuns să fie adoptate pe scară largă. Menționez aici pe scurt câteva exemple:

 • Genul (identitatea sexuală) este fluid, este libertatea fiecăruia (un drept fundamental) să se identifice cu ce dorește;
 • Refugiații musulmani și africani sunt fără vina lor defavorizați în statele lor de origine și de aceea este de datoria popoarelor lumii (mai ales a celor din Europa și America de Nord) să îi adopte cu brațele deschise. Mai mult, statele-gazdă trebuie să își modifice obiceiurile socio-culturale pentru a nu îi leza în concepții pe noii veniți.
 • Umanitatea a fost lovită în 2019 în mod natural de o teribilă pandemie. Este foarte posibil că situația se va repeta și tocmai de aceea este necesar să fie stabilit la nivelul ONU și al Organizației Mondiale a Sănătății un Tratat Pandemic Global ce implică vaccinarea obligatorie;
 • Ucraina este o țară liberă și suverană, pe care Rusia a atacat-o într-un mod brutal și complet nejustificat, la ordinul nebunesc al lui Vladimir Putin. Sub conducerea președintelui-erou Volodimir Zelensky, Ucraina rezistă fiind ajutată altruist de toate statele democratice;
 • Asistăm la nivel mondial la numeroase schimbări climatice, care survin prin eliberarea de CO2 în atmosferă, fapt care apare din cauza modului irațional de viață al oamenilor;
 • Am mai putea adăuga narațiunile oficiale despre Revoluția franceză, Revoluția Bolșevică, cele două Războaie Mondiale, Revoluția din România 1989, despre înființarea și scopurile Uniunii Europene, despre atentatul din 11 septembrie 2001, despre aselenizarea din 1969, etc, etc, etc.

Toate aceste narațiuni sunt în realitate minciuni penibile, manipulări grosolane. Dar pentru că au fost repetate sistematic și cu aplomb ca și poziții oficiale susținute de cei mai mari ”specialiști”, marea masă nu doar că nu le mai pune la îndoială, dar achiesează la avertismentul că orice altă versiune nu ar fi decât o stupidă „teorie a conspirației”.

În realitate – și aceasta este o concluzie importantă pe care doresc să o evidențiez – lumea este de multă vreme și în mod sistematic controlată prin masive operațiuni psihologice.

Un corolar al concluziei de mai sus, care cred de asemenea că merită să fie reținut, este acesta: impactul asupra marii mase de oameni nu este dat în primul rând de valoarea de adevăr, ci de capacitatea de sugestionare.

Cine lansează aceste operațiuni psihologice, cu ce scop și prin ce infrastructură socială?

Răspunsul apare tot mai proeminent sub ochii noștri. Este vorba de Actorul Globalist, care urmărește să instituie un Guvernul Mondial tiranic. Este o posibilitate despre care ne-au avertizat foarte serios nenumărate personalități demne de luat în seamă în ultima sută de ani. De remarcat printre aceștia câțiva președinți ai Statelor Unite ale Americii precum Theodore Roosevelt, Dwight Eisenhower sau John Fitzgerald Kennedy.

Să ne amintim mai concret ce au spus aceștia, pentru că exprimările lor sunt deosebit de sugestive:

Theodore Roosevelt sublinia în 1912 că:

În spatele guvernului aparent este întronat un guvern invizibil, care nu are nicio loialitate față de popor și care nu își asumă nicio responsabilitate față de acesta. [4]

Dwight Eisenhower avertiza în 1961 că:

Trebuie să ne protejăm împotriva obținerii unei influențe nejustificate, fie că este căutată sau nu, din partea Complexului Militar Industrial. Potențialul creșterii dezastruoase a puterii necorespunzătoare există și va persista. Nu trebuie să lăsăm niciodată ponderea acestei combinații să pună în pericol libertățile sau procesele noastre democratice! [5]

John Fitzgerald Kennedy constata cu seriozitate maximă în 1962, cu puțin înainte de a fi asasinat:

Ne confruntăm în întreaga lume cu o conspirație monolitică și nemiloasă ce se bazează în primul rând pe mijloace ascunse pentru extinderea sferei sale de influență. (…) Este un sistem care a consacrat resurse umane și materiale imense în construirea unei mașinării bine închegate, extrem de eficiente, care combină operațiuni militare, diplomatice, de informații, economice, științifice și politice. [6]

Așadar în întreaga lume marile decizii sunt de multă vreme luate de o organizație trans-națională extrem de eficientă și coordonată, a cărei prezență o sesizăm în prezent mai concret ca niciodată. Această organizație urmărește impunerea în forță și tot mai accelerat a unei Agende care vizează instaurarea unui Guvern Mondial la vedere și a mult-anunțatei „Noua Ordine Mondială”.

Planul de ansamblu al „elitelor” transpare din programe făcute publice la cele mai sus-cotate foruri internaționale. Menționez între aceste programe Agenda 2030 a ONU, Marea Resetare a Forumului Economic Mondial (FEM) ca răspuns la crizele pandemice, climatice și economice sau A Patra Revoluție Industrială a aceluiași FEM, corelată cu introducerea invazivă în plan social a Inteligenței Artificiale. Pe scurt, dincolo de declarațiile „corecte politic”, planul general se pare că este ca prin combinația vaccinărilor repetate și a comasării unor populații metisate etnic, confuze, bolnave, îndobitocite și fără repere morale în așa-numitele „orașe inteligente”, monitorizate total prin Inteligența Artificială, se urmărește ca numărul de oameni să fie „reglat” la pragul dorit de conducători (500 de milioane, conform Pietrelor îndrumătoare din Georgia), iar cei rămași să fie strict controlați fizic și psihic în postura de sclavi (adică lipsiți de orice libertate, nu doar exterioară, ci și interioară/de conștiință).

Ce putem face altceva decât să spunem adevărul? Ce este de făcut cu cei care au fost hipnotizați și se aruncă orbește în prăpastie?

În opinia mea, este necesar să abordăm ceva mai serios chestiunea din punct de vedere psihologic și chiar spiritual. Fără să înțelegem aceste procese este hazardat să sperăm că mesajele noastre de trezire vor avea un impact semnificativ.

Mai întâi, să vedem cum este indusă această stare colectivă de transă malefică. Mecanismul principal este acela al sugestionării persuasive. Odată ce o sugestie trece de bariera discernământului, ea este acceptată ca fiind ceva „de la sine înțeles” și poate deveni chiar un fel de comandă insidioasă. Sugestiile pot fi liminale (adresate mentalului conștient) sau subliminale (adresate direct subconștientului). Pentru prima categorie se folosesc mesajele date de oficialități, de ”experți”, de agenții de influență din mass-media, etc. Pentru a doua categorie se folosesc cuvintele și sintagmele cheie (coduri, ancore psihice), aparatele psihotronice, imaginile-simbol sau ritualurile/ceremoniile satanice care impactează masiv subconștientul colectiv (a se vedea de exemplu ritualul de la CERN/Eleveția din 2016 sau numeroasele ceremonii stranii de la deschiderea unor Jocuri Olimpice).[7]

Desigur, toate aceste operațiuni psihologice necesită menținerea populației la un nivel de conștiință cât mai scăzut, acolo unde predomină instinctele primare și egoismul, fără a trezi valorile morale înalte care fac să vibreze sufletul. Aceasta se face prin inducerea unei stări continue de frică, prin menținerea unui stadiu avansat de incultură și chiar de prostie, prin blocarea creativității superioare, prin deturnarea căilor spirituale autentice.

Trebuie spus că „elitele” globaliste au de zeci de ani institute specializate care se ocupă intensiv de gestionarea psihologică a controlului maselor. În filosofia socială s-a dezvoltat foarte intens ramura post-modernistă (inițiată în special de Școala de la Frankfurt) în care se disting teoria critică a limbajului sau constructivismul social. În conformitate cu descoperirile fizicii cuantice a fost preluată ideea că realitatea nu este un dat obiectiv, ci tinde să fie modelată de ceea ce credem noi cu tărie că este. De aceea subconștientul colectiv este mai mereu orientat de către acești păpușari din umbră să contribuie inconștient la o anumită mentalizare indusă prin programare neuro-lingvistică (NLP) și programare predictivă (filmele de la Hollywood, proclamațiile Forumului Economic de la Davos, etc).

Odată ce am înțeles metodele de bază ale elitei întunecate începem deja să distingem căile prin care putem acționa mult mai eficient. Este necesar să ieșim din „cutia gândirii” cu care populația lumii este ținută captivă conceptual („Think Out of the Box”) și să dezvoltăm linii de înțelegere și acțiune care deblochează potențialul uriaș pe care îl are umanitatea. Menționez pe scurt câteva direcții de acțiune ce pot fi larg și intensiv dezvoltate:

 • Să de-construim/devoalăm în clar metodele de hipnoză colectivă prin care umanitatea este ținută captivă. Subliniez din nou că această demascare a schemei lor principale de acțiune poate amplifica foarte mult demersul nostru de a spune Adevărul. A spune adevărul este necesar să devină și pentru noi o formă de educare a conștiinței maselor prin repetare sistematică, ca o formă de impregnare benefică a subconștientului colectiv;
 • Să creăm o nouă paradigmă în ceea ce privește istoria reală, să evidențiem principiile geopolitice fundamentale, principiile morale, să redăm cunoașterea esențială care conferă putere. Să insistăm în special pe adevărurile de bază, pe care să le repetăm aproape didactic pentru a forma și consolida un nou cadru conceptual;
 • Ca un exemplu al distorsionării unei realități fundamentale, este de remarcat că în analizele de geopolitică promovate de Sistemul globalist principalul actor internațional este cu desăvârșire ignorat. Nimeni nu vorbește despre organizațiile trans-naționale secrete care substanțializează Actorul Globalist, cel care plănuiește un Guvern Mondial și instrumentează scena politică, economică și militară a lumii de cel puțin 150 de ani;
 • Este necesar să ieșim din mecanismul reactiv în care doar contrazicem tezele pe care globaliștii sataniști le lansează. Să devenim pro-activi și să înființăm noi școli de gândire, noi structuri de înțelegere și noi nuclee de lumină spirituală;
 • Este important să clarificăm că percepția adevăratei realități este determinată de nivelul de conștiință de pe care ne trăim viața. O conștiință cantonată în instincte primare, în frică, egoism și exterioritate nu doar că nu este receptivă la adevărurile fundamentale, dar poate fi și programată/hipnotizată cu ușurință. În schimb, o conștiință care a descoperit legătura esențială dintre dimensiunea sa interioară (psiho-mentală și spirituală) și Dumnezeu Cel Atotputernic, nu mai are teamă. O astfel de conștiință trezită înțelege clar Adevărul și este dispusă ca mai degrabă să sacrifice orice aspect material decât să se deconecteze de la Sensul Dumnezeiesc al Existenței;
 • Să ridicăm nivelul de conștiință al comunităților prin oferirea unor principii de bază în domeniul psihologiei maselor, prin oferirea unor soluții noi și eficiente în domeniul social, științific, social și, mai ales, prin promovarea spiritualității autentice;
 • Menționez că marea masă a oamenilor este ținută de zeci de ani în mod deliberat într-o ignoranță crasă deși există de multă vreme soluții tehnico-științifice eficiente și viabile, validate, care pot fi puse cu ușurință în practică. Avem în toate țările inventatori geniali, ale căror proiecte au fost până acum blocate și refuzate de autorități. Putem crea comunități auto-sustenabile pe principii ecologice. Avem nevoie de agricultură bio; există certe posibilități de a implementa tehnici noi și revoluționare de vindecare holistică; există proiecte geniale de producere a unor diverse forme de energie, prin multiple modalități. Au început să apară deja mai multe alianțe internaționale care au ca linie principală de acțiune exact atingerea acestor obiective.

Să nu uităm că noi constituim mai mult de 99% din populația lumii și că de partea noastră sunt Adevărul, Dreptatea și, în primul rând, Dumnezeu.


 1. Former KGB Agent, Yuri Bezmenov, Warns America About Socialist Subversion, 1984, youtube, https://www.youtube.com/watch?v=Z1EA2ohrt5Q
 2. Melissa Dykes, Flashback: “We’ll Know Our Disinformation Program Is Complete When Everything the American Public Believes Is False”, Truthstream Media, Jan 13, 2015, https://truthstreammedia.com/2015/01/13/cia-flashback-well-know-our-disinformation-program-is-complete-when-everything-the-american-public-believes-is-false/
 3. Idem, Yuri Bezmenov.
 4. Theodore Roosevelt, Progressive covenant with the people, Recorded Aug. 1912, Published in New York by Thomas A. Edison, 1912, https://www.loc.gov/item/99391565/
 5. Dwight D. Eisenhower, Military-Industrial Complex Speech, 17 ianuarie 1961, Yale Law School, http://avalon.law.yale.edu/20th_century/eisenhower001.asp
 6. The President and the Press: Address before the American Newspaper Publishers Association, April 27, 1961, President John F. Kennedy, Waldorf-Astoria Hotel, New York City, https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american-newspaper-publishers-association-19610427
 7. CERN Switzerland Satanic Tunnel Ritual Calling For Lucifer, youtube, June 2016, https://www.youtube.com/watch?v=dZAQNo9bXwI&list=PLVyNxfPxgZS5uG7jZft2BIBt4EGjSgzlj&index=2

Poza de profil

C. Atudorei

Urmărește

Calistrat Marvin Atudorei, doctor în filosofie politică și autorul cărții ”Planurile Americii pentru hegemonia mondială”