Skip to content
Chișinău Forum 2023 poster

TRATATUL PANDEMIC – GROPARUL SUVERANNITĂȚII NAȚIONALE


SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE DEPUTAȚII PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Stimate domnule deputat/doamnă deputat,

Prin prezenta doresc să vă atrag atenția asupra unui pericol iminent care amenință Republica Moldova ca stat independent, liber să-și stabilească propria politică internă și externă în conformitate cu interesele naționale și cu binele comun. Este vorba despre faptul că la ora actuală se află în curs de adoptare un document internațional în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, care scapă în totalitate factorilor de decizie, presei și opiniei publice din țara noastră.

Am în vedere ”Tratatul Pandemic”, întocmit și promovat cu insistență de către marile corporații din industria farmaceutică prin intermediul birocrației afiliate acesteia din cadrul OMS. Documentul respectiv ar urma să fie adoptat la sfârșitul lunei mai a.c. în cadrul Adunării Generale a acestei organizații (27.05.2024-01.06.2024; vezi: https://www.who.int/about/accountability/governance/world-health-assembly). De regulă, la  astfel de întruniri participă reprezentanți cu funcții secundare din sistemul ocrotirii sănătății, aceștia fiind departe de înțelegerea mizelor strategice ale unor astfel de acțiuni.  De fapt, dacă planurile respective se vor materializa, atunci peste două luni toate țările lumii își vor pierde suveranitatea de stat în mod ireversibil.

Tocmai din acest motiv mă adresez dumneavoastră să faceți o interpelare oficială către Ministerul Sănătății, prin care să cereți informații exhaustive asupra proiectului Tratatului Pandemic și a tuturor modificărilor propuse de către reprezentanții țărilor membre ale OMS la acest document. De asemenea, vă rog să propuneți inițierea unor audieri publice asupra acestui subiect în Parlament, precum și o largă dezbatere publică în societate, cu participarea unor experți independenți și a presei, pe marginea acestui subiect de o importanță vitală pentru statul nostru, dar și pentru viața, libertatea și sănătatea fiecărui cetățean.

Vă informăm că la ora actuală mai mulți savanți, medici, juriști și personalități publice de talie internațională s-au încadrat din plin în informarea factorilor de decizie din țările lumii asupra pericolelor uriașe pe care le comportă anumite grupuri de interes financiar ce urmăresc impunerea Tratatului Pandemic și a Reglementărilor Internaționale în Domeniul Sănătății. Aceste persoane de un prestigiu academic și moral ireproșabil au format o coaliție mondială, din care fac parte sute de personalități notorii din diverse țări, coaliție ce poartă numele Door to Freedom (vezi: https://doortofreedom.org).

Dr. Meryl NASS În fruntea acestei mișcări internaționale se află fondatoarea ei, doamna Meryl Nass, doctor în medicină cu peste 40 de ani de carieră profesională, una dintre cele mai importante experte la nivel mondial în domeniul armelor biologice, a epidemiilor și a maladiilor contagioase din Satele Unite ale Americii (vezi: https://docs.google.com/document/d/1P-qoaVgEfmWiQDx8PbWrwBL0dbXD2DwUjf9l4o5uHJs/edit).

Prin modificările radicale ce se propun OMS  s-ar transforma dintr-o instituție internațională cu funcții consultative într-o agenție ce emite decizii obligatorii pentru toate statele membre. Astfel, de exemplu, o decizie luată cu de la sine putere de către Directorul General al OMS va purta un caracter imperativ și obligatoriu pentru toate statele membre. De altfel, această funcție îi revine unui marxist radical din Etiopia cu reputație extrem de dubioasă, Tedros Adhanom Ghebreyesus (https://ro.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom). Adică un singur birocrat internațional va dispune de dreptul exclusiv de a declara cu de la sine putere o pandemie la nivel mondial, care va perturba viața tuturor societăților. Mai mult, același personaj ar dicta măsurile restrictive contra bunei funcționări a economiei și a societății în ansamblu. În plus, tot el va dispune și de dreptul discreționar de a dicta ce tratament să urmeze orice cetățean, care anume medicamente, vaccinuri sau restricții să devină obligatorii pentru toți.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Toate aceste măsuri draconice sunt impuse ca urmare a pretinsei pandemii Covid-19, care a provocat milioane de ”morți subite” din cauza inoculării unor seruri experimentale, afectând în mod catastrofal sănătatea a miliarde de oameni, precum și economia mondială prin blocajele impuse cu acest pretext.  Subliniez că discursul dominant, promovat de către mass-media corporativă și oficialii corupți începând cu luna martie 2020,  urmărește inducerea stării de panică și, prin urmare, a obedienței față de măsurile impuse cu pretextul unei stări de urgență sanitară. Această operațiune de război psihologic cu mesaj alarmist este amplificată în preajma reuniunii din luna mai a OMS prin lansarea unui alt element de înfricoșare a publicului, cunoscut cu straniul nume de cod ”Maladia X” (vezi: https://publichealth.jhu.edu/2024/what-is-disease-x).

În acest caz se aplică schema clasică PROBLEMĂ – REACȚIE – SOLUȚIE. Adică, în prima fază este declanșată o falsă criză, după care urmează reacția de panică și stres generalizat a publicului, ca în final cei care au determinat apariția problemei și au prevăzut reacția să vină cu soluția prefabricată.  Anume în această capcană psihologică și juridică sunt împinse la ora actuală toate țările lumii. În cazul Republicii Moldova situația se agravează prin faptul că nici un factor de decizie și nici un partid parlamentar din cele două legislaturi care se succed din 2020 și până în prezent n-a avut o abordare critică a acestei problematici, care de fapt determină transformări mondiale de un impact fără precedent în istorie. Iar întrucât ne aflăm în preajma alegerilor prezidențiale, riscul ca acest subiect de importanță vitală să scape atenției decidenților politici este major.

Menționăm, de asemenea, că, dacă va fi adoptat, respectivul Tratat Pandemic ar încălca grav Constituția statului nostru, deoarece autorii acestuia nu intenționează să expedieze documentul respectiv spre dezbatere și ratificare de către parlamentele naționale. În plus, impunerea unor stări excepționale cu pretext sanitar va afecta grav drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi dreptul la informare și la libera exprimare, dreptul la libera circulație, dreptul la călătorii, dreptul la alegerea medicului și a tratamentului, dreptul la întruniri etc. Mai grav, prin Tratatul Pandemic este țintită instaurarea unui regim de supraveghere generalizată a întregii populații, car s-ar pomeni în totalitate purtătoarea stigmatului ”prezumției vinovăției” pentru nesupunerea manifestată față de regimul de viață decretat de către OMS.

Aș dori să vă mai informez că doamna doctor Meryl Nass și colegii săi este invitată în parlamentele țărilor europene, unde conferențiază pentru a familiariza deputații în materii de obicei străine acestora, dar de o importanță fundamentală. Recent dânsa a luat cuvântul în cadrul Parlamentului European (vezi: https://www.youtube.com/watch?v=boiWU6TPviU). În acest sens v-aș sugera să îi faceți o invitație oficială doamnei Meryl Nass pentru a lua cuvântul în plenul ședinței Parlamentului. Dacă o astfel de soluție va fi respinsă, invitația ar putea fi făcută de către orice grup parlamentar în parte. Dacă, însă, nu se va găsi nici un grup parlamentar liber să inițieze un dialog cu acest expert de anvergură mondială, atunci orice deputat ar putea solicita o video conferință cu domnia sa. Desigur, deputații moldoveni ar putea beneficia și de expertiza altor specialiști de cea mai înaltă calificare din mișcarea internațională civică Door to Freedom.

În încheiere, vă prezint și interviul pe care i l-am luat recent doamnei dr. Meryl Nass: https://arcaluinoe.info/ro/blog/2024-03-15-qtxkthxi/; https://odysee.com/@PlanulRosca:e/interview_with_Dr_Meryl_Nass_by_Yuri_Roshka:7.

Cu respect,

Iurie Roșca, deputat în patru legislaturi (1994-2009),

Jurnalist, Președintele Universității Populare

26.03.2024

Contact: chisinauforum2024@protonmail.com


Poza de profil

Iurie Roșca

a conservative journalist from the Republic of Moldova, who in the past was an anti-communist dissident, party leader, MP and deputy prime minister, who is now an anti-globalist author with strong Christian and nationalist convictions.